อนิลสารท
นางคือภูตบุปผาหัวแข็ง ที่เป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอมเสพปราณหยางจากบุรุษ เขาคือเซียนเทพเจ้าเสน่ห์ ที่เป็นตายอย่างไรก็ไม่เชื่อว่าตนเองจะไร้สามารถ ไม่อาจทำให...