รุ่งธิวา
แรกรู้จัก...เขาเป็นคนเงียบขรึม พูดน้อย เมื่อเริ่มรู้สึกดี ๆ ด้วย...เขามีเบื้องหลังที่หล่อนต้องยอมรับให้ได้ เมื่อรัก...อดีตที่ถูกผังกลบมาเนิ่นนานขอ...