โรส
หลงลมลวง | ความลวงอันแสนร้อนเร่า ในวันที่เกิดเจ็บป่วยไกลบ้าน เธอได้พบกับเขา คนที่เข้ามาดูแลเอาใจใส่ จนเธอเผลอใจ...เผลอกาย ระยะเวลาสั้น ๆ ที่อยู่ด้...