โรส
ดาราวดีเป็นเลขา สุริยะเป็นเจ้านาย ปัญหาคือ...เขาอยากเป็นอย่างอื่นมากกว่า ^^ “เราจูบกัน!” เขาพูดชัดเจนจนดาราวดีถึงกับลืมตัว หล่อนก...