เศกศัณย์ บรรณวิชญ์
เลือดข้าหลั่งสั่งฟ้าสุธาลั่น จิตข้ามั่นมิหวั่นกลัวตัวดับสูญ ข้าสาปส่งเหล่าอ้ายอีเนรคุณ กาลเปลี่ยนหมุนมันลอยคอรอโทษทัณฑ์ จวบข้าคืนเวียงพิงค์แห่งอิงฟ...