นิยา เบรานี่
เขา... คือคนเดียวที่จะสามารถทำลายหัวใจของศัตรู เธอ...จึงไม่มีรอที่จะพาตัวเองไปชิดใกล้ โดยหวังเเค่เพียง...ให้แผนการแก้แค้นที่วาดหวังสำเร็จ ท...