นิยา เบรานี่
เขา... มีความลับ และต้องได้รับการเยียวยา ส่วนเธอ... คือคนเดียวที่จะสามารถรักษาเขาให้หายเป็นปกติได้ เมื่อความเหงาและเดียวดาย มาพบความกับความสุขทางก...