นิยา เบรานี่
“คุณมีอะไรมาแลกเปลี่ยน” เขาถามไปอย่างนั้นเอง เพราะในหัวของเขามีคำตอบดีอยู่แล้ว... “คุณต้องการอะไรล่ะ” เธอไม...