นิยา เบรานี่
“ตะ...แต่ แต่คุณเกลียดฉันนะ คุณลืมไปแล้วรึไง” “ไม่ลืม! แต่ก็อยากจะเอา” “บ้ารึไง ทุเรศ ลามก หน้าด้า...