นิยา เบรานี่
“ถอด!” “ไม่ค่ะ ฉันทำไม่ได้!” ภัทรลดาตอบออกไปในที่สุด ชานนท์เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง เขาเงียบอยู่ราวครึ่งนาที ก่อนถามขึ้นว่า &l...