Lalanda (สุธาสินี)
ครั้งแรกที่เห็นเด็กหญิงตัวน้อย ความรู้สึกที่ กฤษนล มีให้ คือ ไม่ถูกชะตา เขาตั้งฉายาเธอว่า ไข่มุกดำ ด้วยเหตุผลเจ้าหล่อนช่างน่าชัง ผิวดำคล้ำ ซ้ำยังขี้แ...