Lalanda (สุธาสินี)
‘บ้านแสงจันทร์’ บ้านโบราณหลังงามที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมคลองซึ่งเกือบจะตกเป็นของ โสริยา หญิงสาวผู้เป็นม่ายขันหมากจากเจ้าของบ้านเดิมที่เสี...