Lalanda (สุธาสินี)
มรุต สิงห์เกรียงไกร เมื่อหนุ่มหล่อสุดเร้าใจ เจ้าของธุรกิจรีสอร์ตและศูนย์การค้า พร้อมควบตำแหน่งปาป๊าของน้องชมพู่ผู้เป็นดั่งดวงใจ ภารกิจรักหาหม่...