อรอิสรา
คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน...ใครกันช่างว่าไว้ ------------------------------ พ้นเบญจเพสมาได้หนึ่งปี ฝันร้ายก็มาหา ไลลา เมื่อจู่ๆ คนที่คบหาก็หนีหน้าหาย...