อัญจรี
มาลุลีตาเบิกโตเมื่อถูกผลักลงนอนบนเตียงอีกครั้ง คราวนี้ไม่มีเวลาให้เธอได้โต้เถียง เพราะเพียงแค่อ้าปากจะส่งเสียงร้อง ลิ้นอุ่นๆ ของโกมินทร์ก็รุกรานเข้ามา...