ริญจน์ธร
ปรายฝนมักถามตัวเองเสมอว่า ‘มีใคร’ อยู่กับเธอหรือไม่ จนไม่กล้าแม้แต่จะเหลือบมองขณะส่องกระจก ด้วยกลัวสิ่งที่คาดว่าจะได้เจออาจมีอยู่จริง ....