ริญจน์ธร
หทัยที่เคยอ้างว้าง ไม่เคยศรัทธาในรัก กลับแปรเปลี่ยนไปเพียงเพราะสตรีหนึ่งนางเดียว อพอลโล เทพแห่งสุริยันผู้ทรงฤทธานุภาพ เทพเจ้าผู้ไม่เคยศรัทธาในรัก หท...