มิรา
เล่ห์รักกลร้ายเจ้าชายอสูร (นิยายชุด มาเฟีย) ฉบับปรับปรุง เพราะความเคียดแค้นที่จำลึกฝังใจ ผลักดันให้เขาทำทุกอย่างเพื่อให้เธอได้หลาบจำ!!! เขาหลอกล่...