ตะวัน
นิยายเรื่องนี้เคยตีพิมพ์เป็นรูปเล่มปี 2556 กับสำนักพิมพ์อินเลิฟ ไม่มีการเพิ่มเติมเหตุการณ์หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา มีเพียงขัดเกลาสำนวนและเพิ่มความสมเหตุ...