ชะลาล่า
กาลเวลาหกปี บ่มความทุกข์ตรม สะสมเป็นความเคียดแค้นชิงชัง เพียงเพราะในอดีต นางยอมแต่งเข้าจวนจ้วงอ๋องแทนผู้อื่น เขาจึงลงมือตีตราบาปประทับลงบนกายของนางอย...