มิรา
ใครว่าการแต่งงานเป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตลูกผู้หญิง ความจริงแล้วมันเป็นแค่การเริ่มต้นของสงครามที่น่ากลัวต่างหาก และมันได้ทำให้ อนันตญา รู้ซึ้งแก่ใจว่า...