มิรา
‘คุณคะ มีผีเกาะไหล่คุณอยู่ค่ะ’ ความคิดนั้นหยุดลง พร้อมๆ กับที่เธอคิดว่ากำลังเจอดีเข้าอีกแล้ว ถึงได้มองเห็นผีสาวเกาะไหล่เขาอยู่แบบนั้น อุรั...