ภาพิมล
จากเด็กผู้หญิงที่เขาได้ช่วยชีวิต เธอเติบโตบนความดีงาม เป็นแสงสว่างในหัวใจของใครหลายคนสมกับชื่อ 'รุ่งทิพย์' ทว่าเส้นทางชีวิตของ 'พันต...