RINRINJUNG
เมื่อถูกใจแล้ว...มีหรือที่เขาจะยอมปล่อยให้เธอหลุดมือไปเป็นของคนอื่น งานนี้คงต้องรุกแล้วก็รุกเท่านั้นเพื่อคว้าใจเธอมาให้ได้ =============...