ลินิน
ชีวิตของลายไทย..นับวันมีแต่ความรุ่งโรจน์ จากผู้ชายธรรมดากลายเป็นนักดนตรีระดับโลก ในขณะที่หนูนาต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าใช้ชีวิตอยู่ในสถานสงเคราะห์ โชคชะต...