ลินิน
เธอตั้งใจหลบมาพักใจที่ ‘บ้านนอก’ ด้วยหวังว่าความสงบสุขของที่นั่นจะดับความร้อนรุ่มในใจเธอ แต่ชีวิตกลับต้องว้าวุ่นเมื่อมาเจอกับผู้ชายมีหนวดฤ...