ลินิน
ใจแตก! แต่งตัว-ทำตัวเหมือนผู้หญิงพรรค์นั้น! ขี้โกหก! ขี้ยา! คือสารพัดคำที่เขาจำกัดความเกี่ยวกับเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกัน เมื่อเขาแรงมาเสียขนา...