ลัลน์ชนา
ฆนัตว์มองคู่หมายตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยความรู้สึกที่บอกตัวเองไม่ถูก หงุดหงิดก็ไม่ใช่ โมโหก็ไม่เชิง มันคล้ายอ่อนใจเสียมากกว่า ชีวิตเขากับผู้หญิงคนนี้คงเป็น...