ศศิภา
“รดากับผมอยู่ด้วยกันตรงนี้ ในหัวใจดวงนี้...ตั้งแต่เมือไรไม่รู้ที่ผมรู้สึกกับรดาแบบนี้” อาจจะเป็นตอนที่เธอส่งยิ้มให้เขาจนตายิบหยี หรืออาจ...