พราวตะวัน
(ชื่อเดิม : ดวงใจสิเน่หา) ผู้หญิงหิวเงิน! เขาเคยด่าทอหล่อนลับหลัง และเขาก็เจ็บปวดทุรนทุราย กว่าจะยืนหยัดต่อสู้มาได้ทุกวันนี้ก็แทบตายเหมือนกัน ฉะน...