ศศิภา
นวนิยายชุดแสนรัก เล่ม ๑ เมื่อโชคชะตาลิขิตให้รสสุคนธ์ก้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในวังดิลบุตร และอยู่ในความปกครองของพันตรีหม่อมเจ้าเจตนิพิฐ ความรักจึงบังเกิด...