Chai Ji Dan / MW แปล
หลังจัดการแฟนสาวคนเก่าให้พ้นทาง อู๋สั่วเว่ยกับฉือเฉิ่งก็ครองคู่ชู้ชื่นกันอย่างมีความสุข ต้าเป่าเอ้อร์เป่ารักใคร่ปรองดอง ครอบครัวสุขสันต์ ทว่าความสุ...