Chai Ji Dan / MW แปล
มรสุมลูกแล้วลูกเล่าที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มีแต่จะทำให้คู่รักฟ้าประทานอย่างอู๋สั่วเว่ยกับฉือเฉิ่งรักกันเหนียวแน่นมากขึ้น นอกจากต้าเป่า เอ้อร์เป่า ยังมี...