A smile of silence
นิยายเรื่องนี้คือการเก็บรวบรวมหลักฐานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความล้มเหลวของชายหนุ่มผู้ที่ "นก" มาทั้งชีวิต กับภารกิจตามหา "เหนือชาย" ว...