ฉางเยว่
คนเราจะเฝ้ารอคนคนหนึ่งได้ถึงเพียงไหน ทุ่มเทเพื่อคนคนหนึ่งได้สักเท่าไร ‘จ้าวหยางจื้อ’ ชินอ๋องผู้ทรงศักดิ์ทำทุกวิถีทางเพื่อพา ‘กงหง...