ศานิชล
"ช่วยรับเลี้ยงลูกสาวของกานต์ไว้ด้วย ช่วยด้วยนะคะ" คำขอก่อนตายของผู้มีบุญคุณท่วมหัว "อั๊วมาขอกู้เงินแค่ร้อยล้าน ลื้อจะเอาอะไรเป็...