Orrism
เมื่อจอมราชันย์แห่งรามีเทียสสิ้นพระชนม์ลง แผนชิงบัลลังก์จึงเกิดขึ้น ขณะที่ภายในพระราชวังแห่งหนึ่งกำลังวุ่นวาย เรื่องราวบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกลา...