สราวลี
เสน่หาถูกเปลวเพลิงแผดเผา ความเย้ายวนหวนหาจนยากที่จะดับ