อมริตา / กัญฉัตร / Dea LapiS
*หมายเหตุ : นิยายเล่มนี้เคยผ่านการตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์มาแล้ว สำหรับท่านที่เคยซื้อเล่มเก่าทั้งแบบฉบับรูปเล่มและอีบุ๊ค ฉบับปรับปรุงใหม่นี้จะมีการแก้ไขรา...