Lta Luktarn
“เธออยู่ที่นี่ไม่ได้ ฉันไม่อยู่ร่วมกับผู้หญิง” เรื่องมันมีอยู่ว่า! ตอนนี้ฉันกำลังทะเลาะกับพ่อบวกกับต้องหาที่อยู่ใหม่ เพราะหอที่ฉ...