หยกขาว
เรื่องนี้จะเล่าทั้งอดีตและปัจจุบันสลับกันไปมานะคะ ......................................................................................................