กาญจน์เกล้า
เรียกพี่ได้หรือยัง” “ม้าย เกลไม่เรียก” เกวลินตอบเขาเสียงอ้อแอ้ก่อนจะมองมือหนาที่ยกเหล้าเข้าปากอย่างไม่ยอมแพ้ “เรียกพี่แล้ว...