เจ้าจันทร์
ฉันเดินไปที่หน้าต่างทรงสูง ที่มีผ้าม่านหนาหนักปิดทับไว้ เมื่อคลี่ออกก็เห็นภาพเมืองจัยปูร์ยามเช้า เทือกเขาสูงตะหง่านมีกำแพงทอดยาวอยู่เบื้องหน้า ตึกทรง...