ใยแก้ว
ไป่หลิน...สาวงามผู้ยากไร้ถูกซื้อเข้ามาเป็นว่าที่สะใภ้ในตระกูลเศรษฐี อี้หยาง...ว่าที่สามี ผู้หาใช่บุรุษแท้ไม่! หากการณ์นี้นางมิได้อาทรร้อนใจ สาวน้อยม...