พล ชนบท
บุญเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนในสังคมชนบท ที่พยายามก้าวข้ามคำดูถูกจากบุคคลภายนอก กับคำว่า ยากจน บ้านนอก ด้อยการศึกษา กับความฝันที่จะเป็นดอกเตอร...