Yasuhisa Hara
วันที่สิบสี่แล้ว การศึกปีกขวาทุ่งจูไห่ถึงขีดสุด!! หน่วยเฟยซิ่นโจมตีอย่างยอมตาย ผลจะเป็นเช่นไร!? หวังเปินต้องอาวุธล้มในคืนวันที่สิบสาม ทัพฉิน จึงได้...