น. ท่ามะนาว
ต้นไม้ใหญ่ๆเขาว่ามักจะมีบางสิ่งบางอย่างสิงสู่อยู่ รุกขเทวดา นางไม้ หรือแม้แต่ภูตผีปิศาจ ที่ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อ หลังหมู่บ้าน ก่อนนั้นก็มีต้นสะตือใหญ่เบ้...