ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาเคล็ดลับความสำเร็จ ประสบการณ์ความล้มเหลว ของนักเขียนหลายๆท่าน รวมถึงประสบการณ์ของตัวเองในการลงขาย eBook ในโลกออนไลน์...