Mackenzi Lee
เฮนรี ‘มอนตี’ มอนตากิวเป็นสุภาพบุรุษโดยชาติกำเนิดและการศึกษา แต่เป็นม้าพยศในด้านความประพฤติ ไม่ว่าจะโรงเรียนกินนอนชั้นหนึ่งของอังกฤษหรือกา...