เนื้อนวล
อรรัมภายืนมองสามีทางนิตินัยของตัวเองที่ยืนโทรศัพท์อยู่บนระเบียงไม้ที่ยื่นออกไปด้านนอก เส้นผมสีดำของเขาสะท้อนกับแสงตะวันยามเย็นทำให้เกิดประกายระยิบ...